logo

Numer angielski Tel: +44 776 90 93 134 Numer polski Tel: +48 536 400 553 1 GBP: 5.47 PLN
1 EUR: 4.65 PLN
Od 2018 roku nie prowadzimy przewozu osób
Przejazdy Anglia - Polska w obu stronach oraz przez kraje pośrednie

Przejazdy

Przejazdy Anglia - Polska w obu stronach oraz przez kraje pośrednie

Więcej
Transport paczek Anglia - Polska w obu kierunkach oraz przez kraje pośrednie

Paczki

Transport paczek Anglia - Polska w obu stronach oraz przez kraje pośrednie

Więcej
Transport aut, motocykli oraz quadów na lawecie

Transport

Transport aut, motocykli oraz quadów na lawecie

Więcej

Regulamin

Informacje ogólne

 • Po złożeniu zamówienia przez stronę lub telefonicznie firma Domino-Trans skontaktuje się z zamawiającym w możliwie jak najszybszym terminie.
 • W przypadku próby przewiezienia przedmiotów objętych akcyzą lub prawnie zabronionych klient odpowiada prawnie i finansowo za kary nałożone przez służby na przewoźnika a także jest obciążony kosztami związanymi z opóźnieniem transportu.
 • W przypadku wydalenia lub rezygnacji z przejazdu na mniej niż 24h przed planowanym odbiorem klient ponosi pełny koszt transportu.
 • W przypadku kontroli celnej, policyjnej lub inspekcji transportu firma Domino-Trans nie odpowiada za opóźnienia z tym związane, nie ponosi również kosztów w przypadku gdy klient zechce odebrać przesyłkę osobiście przed zakończeniem kontroli a klient nie może domagać się odszkodowania w związku z opóźnieniem.
 • W przypadku znalezienia podczas kontroli celnej lub policyjnej przedmiotów niedozwolonych i opóźnienie transportu, właściciel niedozwolonych przedmiotów ponosi koszty w wysokości £100 za każdą rozpoczętą godzinę.
 • W przypadku zatrzymania auta i/lub ładunku z powodu posiadania przedmiotów zakazanych przez któregoś z pasażerów - zostanie on obciążony wszystkimi dodatkowymi kosztami związanymi z odzyskaniem zatrzymanych rzeczy jak i obsługą zdarzenia.
 • Kierowca firmy ma prawo sprawdzić ładunek podczas odbioru i odmówić przyjęcia w przypadku gdy będzie on zawierał przedmioty niedozwolone.
 • W przypadku znalezienia w ładunku niedozwolonych przedmiotów poza miejscem jego odbioru - przedmioty te ulegają konfiskacie i będą możliwe do odbioru w siedzibie firmy przez 7 dni od momentu znalezienia, po tym czasie nastąpi ich zniszczenie.
 • Za uszkodzony ładunek podczas kontroli policyjnej lub celnej odpowiadają służby przeszukujące, wszelkich roszczeń finansowych należy dochodzić u odpowiednich służb.
 • W przypadku zamówienia transportu i rezygnacji bez wcześniejszego poinformowania klient obciążany jest kwotą 10 GBP jako pokrycie kosztów dojazdu do miejsca odbioru.
 • W przypadku stwierdzenia przez klienta uszkodzenia przewożonego towaru i braku widocznych uszkodzeń opakowania firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, co jest równoznaczne z nieprawidłowym zabezpieczeniem przedmiotu.
 • Firma nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane działaniem tzw. uchodźców na granicy fracusko-angielskiej
 • Klient jest zobowiązany jasno określić dokładne wymiary oraz wagę każdego z nadawanych przedmiotów. W przypadku przekroczenia wymiarów lub wagi może zostać obciążony dodatkową opłatą.
 • Transporty ubezpieczone są na kwotę 75000 zł.
 • Podane ceny są cenami netto.

Przewóz osób

 • Klient akceptuje możliwość sprawdzenia przewożonego bagażu/paczki ze względu na przepisy celne.
 • Bilet zakupiony w dwie strony musi zostać wykorzystany w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystanie skutkuje anulowaniem.
 • Osoby nietrzeźwe lub zakłócające porządek zostają usunięte z pojazdu bez prawa zwrotu kosztów przejazdu.
 • Dozwolona ilość bagażu na jedną osobę wynosi 40 kg (dwie torby podróżne + bagaż podręczny).
 • W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 • Kierowca pojazdu może odmówić przewozu osób:
  - zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe
  - uciążliwych dla innych pasażerów
  - osób nietrzeźwych
  - przewożących więcej niż dozwolona ilość wyrobów tytoniowych i alkoholowych
 • W związku z próbami przewiezienia zakazanych przedmiotów Firma Domino-Trans może odmówić transportu osoby która nie okaże zawartości bagażu na żądanie.

Przewóz paczek

 • Nadawane paczki powinny być prawidłowo zapakowane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.
 • Za uszkodzenia z winy nieprawidłowego zabezpieczenia odpowiada nadawca.
 • Firma nie ponosi odpowiedzialności za paczki wysyłane firmami kurierskimi z siedziby firmy do końcowego adresata. W przypadku uszkodzonych lub niekompletnych paczek należy ten fakt zgłosić kurierowi przy odbiorze który sporządzi protokół szkody. Zgłoszenia złożone po tym fakcie nie są uznawane przez firmy kurierskie.
 • W paczkach niedozwolone jest przesyłanie żywych zwierząt.
 • Paczki powinny być adresowane zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Klient akceptuje możliwość sprawdzenia przewożonego bagażu/paczki ze względu na przepisy celne.
 • W paczkach zabrania się wysyłek jakichkolwiek wyrobów objętych akcyzą oraz przedmiotów zabronionych prawnie np. broń, materiały wybuchowe, środki odurzające.
 • W przypadku próby przewiezienia przedmiotów objętych akcyzą lub prawnie zabronionych klient odpowiada prawnie i finansowo za kary nałożone przez służby na przewoźnika a także jest obciążony kosztami związanymi z opóźnieniem transportu.
 • Przesyłkę należy dokładnie sprawdzić przy odbiorze od kuriera! Jeżeli na paczce widoczne są ślady uszkodzeń lub otwierania przesyłki należy niezwłocznie paczkę otworzyć i sprawdzić przy kurierze. Jeżeli istnieją podejrzenia uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotów należy niezwłocznie spisać protokół szkody. Po odjeździe kuriera nie możliwości złożenia reklamacji.
 • Nadawane przesyłki powinny być spakowane zgodnie z zasadami podanymi w poradniku pakowania paczek.

Przewóz towarów i pojazdów

 • Za uszkodzenia z winy nieprawidłowego zabezpieczenia odpowiada nadawca.
 • W przypadku uszkodzenia ładunku podczas transportu firma Domino-Trans ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji.
 • W przypadku nieprawidłowego spakowania mebli i innego towaru wrażliwego na zarysowania odpowiedzialność za uszkodzenia ponosi nadawca. Sprawdź jak prawidłowo spakować meble.
 • W przypadku zamówienia przeprowadzki lub transportu towarów gabarytowych klient zobowiązny jest do zapewnienia zniesienia rzeczy do auta. Kierowcy odpowiedzialni są za ułożenie i zabezpieczenie ładunku na samochodzie. W przypadku braku możliwości załadunku po stronie klienta istnieje możliwość dopłaty za załadunek.
 • W przypadku transportu uszkodzonego pojazdu lub maszyny firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia spowodowane wcześniejszym uszkodzeniem.

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2016

Dni wyjazdów
Wyjazdy

Odbiory i dostawy:

Polska: od poniedziałku do piątku

Anglia: czwartek-sobota

Kontakt
Kontakt
Tel:
Polska: +48 536 400 553
Anglia: +44 776 90 93 134
E-mail:
lp.snart-onimod@tkatnok
Google Plus